(Siste)

– Dette er et viktig distriktspolitisk tiltak, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Nærbutikker får mer

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til nærbutikkene i 2017 med ytterligere fire millioner kroner – fra 37,3 millioner til 41,3 millioner. Utfallet av høstens budsjettforlik betyr 48,3 millioner kroner i statlig støtte til dagligvarebutikkene i 2018.

– Vi ønsker at det skal være mulig å bo i hele landet. Hverdagen blir enklere for innbyggerne dersom man kan samle ulike tjenester i butikkene og ha et godt dagligvaretilbud, understreker Høyre-statsråden.

Det er gjennom Merkur-programmet at næringsdrivende kan søke om tilskudd for å modernisere og videreutvikle sine respektive nærbutikker. Interessen i år var så stor at hele det statlige tilskuddet ble brukt opp allerede i september.

Viktig bidrag

– Tilbakemeldingene jeg får er at dette tilskuddet mange steder er helt avgjørende for lokalsamfunnet, sier Sanner.

– Jeg er derfor glad for at vi kan bidra med et påfyll i år - i tillegg til at samarbeidspartiene ble enige med oss om å øke støtten neste år. Nærbutikkene bidrar til aktivitet og er et knutepunkt i små lokalsamfunn, føyer kommunalministeren til.

Merkur-programmet skal være en bidragsyter til å opprettholde og videreutvikle tilbudet av dagligvarebutikker på steder der det bor færre folk.

– I mindre lokalsamfunn er nærbutikken så mye mer enn det å handle dagligvarer. Det kan også være kafeer, bokhandlere og turistaktiviteter knyttet til driften, påpeker han.

Dette er et viktig distriktspolitisk tiltak.

Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister (H)

Stor ståhei

Det går ikke upåaktet hen når lokale næringsdrivende får statlig investeringsstøtte. Da statsråden nylig var i Rømskog i Østfold for å åpne en ny nærbutikk, var hele bygda på plass. Barna hadde fått fri fra skolen for å overvære seansen med kommunalministeren, kjøpmann Dag Halvorsen og ordfører Thor Håkon Ramberg.

– Butikken er en del av livsnerven i et så lite lokalsamfunn. Uten butikk vil ingen flytte hit. Derfor har kommunen engasjert seg for skaffe nye og tidsmessige lokaler, forteller rådmann Anne Kristi Johnsen

– De som driver nærbutikker i små lokalmiljøer er ofte gründere. De får ting til å skje i bygda. Derfor er det flott at vi kan bidra med kompetansebygging og støtte til investeringer, sier Høyre-statsråden. (ANB)

Fakta om Merkur-programmet

  • Merkur-programmet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets program for å utvikle og styrke butikker i Distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distriktet tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk og bokhandel med god kvalitet.
  • Merkur arbeider for at butikkene skal få tilleggstjenester som øker lønnsomheten og gir innbyggerne i lokalsamfunnet bedre tjenester.
  • Merkur gir økonomisk støtte til viktige investeringer knyttet til dagligvarebutikker og drivstoffanlegg.