Nytt kapittel i soga om bygdeboka: – For oss bygdefolk er dette et viktig verk!

Det ble en intens debatt om bygdeboka i kommunestyret, med sitater av Churchill, advarende pekefingre, bilder og lignelser, inhabile politikere, splittede partier og flammende innlegg.