– Jeg har fått ordførerkjedet, men har ikke blitt ordfører

Det ble som forventet; Gudbrand Kvaal ble valgt til ordfører og Simen Solbakken til varaordfører i den nye kommunen. Både Thor Håkon Ramberg og Roger Evjen fortsetter imidlertid som ordførere fram til nyttår.