– Det er ikke satt av penger til en eneste ny stilling i politiet i neste års statsbudsjett. Det er dramatisk og helt klart et løftebrudd fra regjeringens side, sier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl i Senterpartiet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Politi-garanti

I et stort oppslag i Bergensavisen i valgkampen garanterte justispolitiker Peter Christian Frølich (H) 1.500 nye politistillinger i Norge fram mot 2021 - gitt at Sp fremdeles ikke havnet i en regjeringsposisjon.

Politireformen, hevdet samme Frølich, ville legge til rette for de store investeringene både han og regjeringen ønsker seg. Grepet vil koste staten om lag én milliard kroner i året.

 

– Statens fremste oppgave er å sikre tryggheten til folk, lød det fra Frølich i valgkampen.

– Hvis vi skal nå bemanningsmålet om to tjenestemenn per 1.000 innbyggere, må vi ha en opptrapping hele veien. Det eneste som foreligger i budsjettet for 2018 er en oppfølging av stillingene som ble opprettet i 2017, hevder Sp-politikeren.

Holder ikke ord

På plakaten som Frølich hadde skrevet i august sto det at «Høyre skal ansette 1.500 i politiet». Tittelen var «Garanti». Forbeholdene var at Høyre fikk beholde makten etter valget og at reformen ikke ble reversert.

 

– Det er forventninger i politiet om at det skal opprettes nye stillinger som en del av oppfølgingen i politireformen. Nå holder ikke regjeringen ord. De leverer ikke i det hele tatt, mener Mehl, en av 66 «nybegynnere» på Stortinget i høst. Hun sitter i justiskomiteen sammen med nevnte Peter Christian Frølich.

Det er ikke satt av penger til en eneste ny stilling i politiet i neste års statsbudsjett.

– Når det verken er satt av frie eller målrettede midler med tanke på nyansettelser i politiet, er regjeringen også langt unna 2021-målet, mener hun.

Fnyser av kritikken

Frølich fnyser av kritikken fra Sp og ber Mehl om å studere 2018-budsjettet en gang til.

– Politiet har fått et sterkt budsjett med frie midler. Det gjør at det kan ansettes drøssevis med folk. Forskjellen er at vi overlater til politimestrene å bestemme hvordan sammensetningen skal være, forklarer Høyre-politikeren overfor ANB.

 

– Sp bommer fullstendig allerede nå. Selvsagt skal det ansettes så det monner, men vi øremerker ikke lenger den betydelige økningen til politiet. I denne fireårsperioden skal vi fortsette å bygge opp politiet til vi når målet om to tjenestemenn per 1.000 innbyggere innen 2020, påpeker Frølich. (ANB)