– Når andre har forbud mot kortspill, snøballkasting og dansing må vi kunne forby dette!

Ordfører Roger Evjen mener det kan være vanskelig å forby salg av heliumballonger i hele kommunen. – Der tror jeg ordfører tar feil, sier Rune Skansen (KrF).