Har noen satt kvister i dørsprekken din? Da bør du lese dette

Politiet vil følge ekstra nøye med.