Planlegger 420 nye boliger: – Her skal det bli godt å bo

Ønsker 420 boliger som skal passe til en bred målgruppe.