Planene for butikklokalet ligger fast: – Jeg stresser ikke!

Eieren har ikke gitt opp håpet om å få liv i de tomme butikklokalene.