Samme vare, samme butikk – prisforskjell: 251 prosent

Av

Vi fant prisforskjeller på 70–250 prosent på visse matvarer – i samme butikk.