Pasient klaget på legekontor – ikke grunnlag for tilsynssak

Fylkesmannen mener pasientklage ikke gir grunnlag til å opprette tilsynssak mot legekontor.