Pårørende oppgitt: Dement sykehjemsbeboer mistet rommet sitt etter opphold på sykehus

En pårørende er sint og frustrert etter at de måtte rydde rommet på skjermet avdeling.