Overtar som sjefsredaktør for Amedias største avis: – En stor utfordring for en gårdbruker fra Lierfoss

Nyhetsleder Lars Lier (59) rykker opp i sjefsstolen i Romerikes Blad.