Overraskende vending i betent sak – vil bygge et annet sted enn på skoletomt

Politikerne ville vite hvilken tomt Bufetat hadde øverst på ønskelista for en utvidelse av ungdoms- og familiesenteret. Det var ikke tomtealternativet ved Haneborg skole.