Noah, WWF Verdens naturfond og Foreningen Våre rovdyr ber om midlertidig forføyning for å få stanset fellingen av tre ulveflokker.

Bakgrunnen for ønsket er at organisasjonene mener det er en stor fare for at vedtaket blir kjent ugyldig. De viser til at Borgarting lagmannsrett kom til den konklusjonen for et lignende vedtak, og den saken skal opp for Høyesterett våren neste år.

– Det er uforståelig at regjeringen tillater skyting av kritisk truet ulv i sonen, når et likelydende vedtak nylig har blitt kjent ugyldig av lagmannsretten. Noah fortsetter den rettslige kampen for ulvene i Letjenna-saken i Høyesterett, og det er uhørt at staten i mellomtiden prøver å skyte flest mulig truede ulver i Norge, sier leder Siri Martinsen i Noah – for dyrs rettigheter i en pressemelding.

Før jul

Rett før jul ble det klart at Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndenes vedtak om felling i grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka. Det åpnes totalt for felling av til sammen 21 ulver. Tallet bygger på overvåkingen i vinter, mens hvis det viser seg å være flere eller færre ulver i revirene, kan kvoten endres. Utgangspunktet er at hele flokken skal felles.

– Stortinget vedtok i 2016 at det skal være fire til seks ynglinger av ulv i Norge årlig, og at tre av disse skal være helnorske. Regjeringen har fulgt rovviltnemndene sitt vedtak om lisensfelling av ulvene i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) da vedtaket ble opprettholdt.

Andre partier kritiske

Både Venstre og regjeringens budsjettpartner SV reagerte kraftig da avgjørelsen ble kjent.

– Dette er et forkastelig vedtak, sa Venstres Ola Elvestuen, som kalte regjeringen den mest rovdyrfiendtlige vi har hatt siden ulv ble fredet i 1973.

– Vi kan ikke fortsette med en forvaltning av ulv som ikke tar naturmangfoldet på alvor. Dette håper jeg regjeringen tar på alvor og derfor snur i denne saken, sa Birgit Oline Kjerstad, naturpolitisk talsperson i SV.

Ulvefellingen skal etter planen skje fra 1. januar.

(©NTB)