Får rive verneverdig uthus: – Verden ble mye enklere for oss

Arbeidet som skulle vært gjort for seks måneder siden, må uansett utsettes til neste år.