Oppretter tilsynssak mot lege

Oppretter tilsynssak mot lege.