– Det er mye trafikk med badegjester ved Røytjern i sommersesongen, og meget trafikkfarlig å gå over og ferdes langs veien der. Vi ønsker oss derfor at det blir tatt opp til vurdering å endre fartsgrensen, slik at det blir 60 kilometer i timen langsmed hele tjernet, sier Elias Halvorsrud i Aurskog-Høland SV til Indre Akershus Blad.

Aurskog-Høland SV fremmer i disse dager et forslag til Viken fylkeskommune om å omgjøre fartsgrensene på to strekninger i kommunen: Langs fylkesvei 170 ved Røytjern på Bjørkelangen og langs fylkesvei 21 ved Klubbetjern på Rømskog.

Partiet ønsker å senke fartsgrensen fra 80 til 60 kilometer i timen begge steder.

Partiet ønsker seg det samme langs Klubbetjern på fylkesvei 21 i Rømskog.

Tjernet ligger like ved det blå Rømskog-skiltet.

Etter halvannen kilometer mot Rømskog sentrum, blir det 60-sone, som er den gjennomgående fartsgrensa fram til Rømsjøen.

– På den måten vil det bli 60 kilometer gjennom så å si hele bygda. Langs strekningen der det er 80 i dag, er det blant annet en meget skarp sving, der det ikke er mange fluktveier dersom du går langs veien. Det er en bratt skråning på den ene siden. Når jeg går der, går jeg på høyresiden, mot Klubbetjern, for å få yttersving. Noe annet er russisk rulett, mener Ekeheien.

– Fartsgrensen bør være 60

Han har talt til sju utkjøringer på den drøye kilometeren det er 80-sone.

– Disse faktorene bør tale for å sette ned fartsgrensen. I tillegg er det mange hus som ligger kloss inntil veien. En del barnefamilier, som stadig er ute og triller barnevogner langs veien, er det også. De siste årene har dessuten antall trailere med tungtransport økt betraktelig også. Vi håper argumentene våre blir hørt hos fylket og vegvesenet, sier Ekeheien.

Byggeleder Tore Dyrseth i Viken fylkeskommune kan ikke umiddelbart love SV gehør for forslagene.

– Vi har et stort og tungt nasjonalt regelverk for fartsgrenser. Det er ikke bare-bare å endre dem. Faktorer som spiller inn er hva veien i utgangspunktet ble bygget for, hva som er mest logisk, hvor mange avkjørsler og hvor hyppig brukt disse er, samt hvor mange ulykker det har vært på de aktuelle strekningene.

– Dersom det for eksempel bygges ny skole, eller boligfelt langs en vei, vil det være endringer som vil være med og påvirke en prosess der fartsgrensene er foreslått endret, påpeker Dyrseth.

Han understreker at veieier Viken fylkeskommune ikke har noen beslutningsmyndighet rundt fartsgrenser.

– Vi vil dog saksbehandle forslagene via vår skiltforvalter. Dersom denne mener det er tungtveiende grunner for å endre fartsgrensen, blir saken sendt videre til Statens vegvesen, som vil ta den endelige beslutningen. Det er således ikke en politisk beslutning som skal tas, kun en faglig, selv om et politisk parti selvfølgelig er hjertelig velkommen til å fremme et forslag om endring.

– Det beste rådet jeg kan gi Aurskog-Høland SV, er derfor å sende et forslag til Viken fylkeskommune, så skal vi eventuelt ta det videre, selv om ikke vi har beslutningsmyndighet i saken, presiserer Dyrseth.