Ønsker ikke flere svin på skogen – slik skal det unngås

Nå gjøres det grep for å forsøke å holde villsvinbestanden i sjakk.