Samtidig med høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg skal menighetsrådene velges.

I Blaker er allerede letingen i gang etter frivillige som vil stå på listen til rådet.

Det er imidlertid ikke lett.

– Generelt er det nok slik at folk kvier seg for å ta på seg verv. Jeg tror ikke folk vet hva det innebærer å sitte i menighetsrådet. De tror nok det er innviklet, sier medlem Hege Andresen i Blaker menighetsråd til Indre Akershus Blad.

For fire år siden ble hun selv valgt inn som nytt medlem i rådet. Hun understreker at det slettes ikke er skummelt.

– Vi har 10-11 møter i året. I tillegg stiller vi som kirkeverter under gudstjenestene, én til to ganger i året. Da deler vi ut program, salmebøker, tar imot dåpsfølget og ønsker folk velkommen til kirken. Vi har det veldig hyggelig, sier Andresen.

I rådet må det være mellom fire og ti medlemmer. I Blaker har de en flat modell der varamedlemmene stiller på møter og alle har stemme- og talerett.

– Ved å være med i rådet bidrar du til å å holde lokalkirken levende. Det er ingenting som går av seg selv, heller ikke driften av kirken, sier Andresen.

Samlingspunkt

Hun får støtte av nestleder og sekretær Ragnhild Nysted.

– Kirken er et samlingspunkt, og det er menighetsrådet som bestemmer hva kirken skal brukes til. Det skal være høyt under taket, og kanskje skal man bruke den til noe mer enn det tradisjonelle.

– Tar folket kirken for gitt?

– Innbyggerne ønsker å komme til en flott kirke når man gifter seg eller døper barna. Da trenger vi folk som stiller opp. For at folk skal kunne bruke kirken, er man avhengig av å ha en menighet som virker.

Ofte er det mange gjengangere på listen til menighetsrådene. Flere av medlemmene har stått på lista gjennom flere perioder. Yngre personer, og gjerne menn, ønskes velkommen til å ta kontakt.

– Du må ikke være en dreven kirkegjenger for å sitte i rådet. Vi tar imot alle som ønsker å hjelpe. Kirken er et godt sted å være. Man får en ro her som må oppleves, konstaterer Nysted.

Ti gode grunner

Kirken har satt opp ti gode grunner til å være med i menighetsrådet:

  1. Du bidrar til å holde lokalkirken levende
  2. Du blir del av et kristent fellesskap
  3. Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
  4. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
  5. Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken
  6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt
  7. Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke
  8. Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt
  9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger
  10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv