Ønsker å kjøpe Prestejordet av kommunen

Kommunedirektøren mener det er uklokt å selge.