Ønsker å etablere gårdsbutikk, kunstgalleri og overnattingssted i låven

En grunneier har søkt kommunen om å omdisponere deler av en låve.