Ønsker å dele gården – og skille ut gårdstunet som bolig

En landbrukseiendom i Aurskog-Høland har skiftet eier. Den nye eieren ønsker å fradele 3,5 mål med bygninger.