– Vi skal bygge omsorgsboliger, og det raskt!

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil øve press på administrasjonen for å få omsorgsboliger på Hemnes og i Aurskog.