Om forskjellen på en vindmølle i knehøyde og en 250 meter høy vindturbin – og litt til

Svarer Skansen: Lene Malnes (med mikrofon) og Trine Borg-Heggedal (sittende) i Foreningen Nei til vindindustri på Setskog.

Svarer Skansen: Lene Malnes (med mikrofon) og Trine Borg-Heggedal (sittende) i Foreningen Nei til vindindustri på Setskog.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Foreningen Nei til vindindustri på Setskog svarer KrFs Rune Skansen.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Rune Skansen kan gjerne kjøpe en halv meter høy vindmølle i hagen sin for vår del. Kjøper han 500 av disse og setter oppå hverandre, ja da kommer han opp i den høyden som vindturbinene som er foreslått på Setskog har. Men: Ville han hatt en 250 meter høy støyende og blinkende vindturbin en kilometer unna huset sitt, eller noen hundre meter unna hytta si? Og ville han sprengt bort sitt nærmeste turterreng, ødelagt habitater for fugler og dyr der, og rasert områder for jakt og fiske? Disse ulempene vil bli realiteten ved en vindkraftutbygging på Setskog. Det trengs ingen konsekvensutredning for å finne ut det.

Hans innlegg for konsekvensutredning av vindkraftverk på Setskog har en rekke uriktigheter i seg. Vi vil her kommentere de mest sentrale feilene. Grunneierne og utbyggeren som Rune Skansen har sin informasjon fra, vil tjene millioner på en vindkraftutbygging på Setskog. Han burde kanskje vurdert flere kilder hvis han først skal kommentere dette prosjektet? En ting har han rett i: Planene er endret. Vi mener, i motsetning til Rune Skansen, at det nå er flere argumenter imot dette, enn det var da kommunestyret sa nei rett før jul i fjor.

At han kan påstå at argumentene som ble brukt mot planene på Setskog ikke lenger er relevante, er vanskelige å ta alvorlig. De har nemlig ikke endret seg. Skansen lister opp argumenter som ikke lenger er gjeldende.


Argumentet om at «flere av grunneiere sier nei»

Skansen skriver at prosjektet blir halvert i omfang. FEIL! Meldingen fra Scanergy legger opp til inntil ti turbiner, men det har i planleggingen kun vært tiltenkt åtte. Fem på eiendommen som nå ikke lenger har noen avtale, og tre vindturbiner på de to som har avtale. I tillegg til disse tre eiendommen ligger to andre eiendommer i planområdet. Det Scanergy og grunneierne jobber med nå er å utvide planområdet på to av eiendommene, og at det skal plasseres fem turbiner der. Antall turbiner kan endres underveis i prosessen, så ingen vet heller hva som er den faktiske planen til utbygger.

Skansen skriver at vi nå kun sitter igjen med to grunneiere som begge er positive til utredningsprogrammet. FEIL! Selv om planområdet endres og utvides i en annen retning, finnes det fortsatt en eiendom som ligger midt imellom de to eiendommene som Scanergy har avtale med. Eieren her har fra dag en sagt klart nei. Denne eiendommen må fortsatt eksproprieres for å få bygd vindkraftanlegget.


Argumentet om hva NVEs forslag til «nasjonal ramme for vindkraft på land» betyr for Setskog og Aurskog-Høland

Skansen skriver at NVEs forslag som ble lagt fram på tirsdag egentlig sier lite om Setskog. Han bruker til og med informasjon om at Setskog allerede var utelatt etter den første analyserunden til NVE som et motargument til ordførerens kommentar på at dette må være «spikeren i kista» for utbyggingsplanene på Setskog. FEIL! NVE mente allerede etter første eksklusjonsrunde, hvor Setskog og hele Aurskog-Høland ble utelukket fra analyser, at på et faglig grunnlag er disse områdene ikke blant de som er best egnet for vindkraft i Norge. Det sier mye om Setskog!

Skansen skriver videre at det så langt ikke er mye som tyder på at fremlegging av 13 satsningsområder skal være til hindrer for utbygging av vindkraft utenfor nasjonal ramme. FEIL! NVE sier følgende: «Vi vil IKKE prioritere saker til behandling som ligger utenfor de utpekte områdene og det faglige rådet vi har gitt på hvor det er mest egnet.» Hva regjeringen kommer frem til når alle høringssvar er mottatt 1. august og politiske beslutninger etter det tas, kan ikke Skansen forskuttere. Oppdraget NVE fikk da de skulle lage nasjonal rammeplan, var dessuten nettopp å skape forutsigbarhet for kommuner og lokalmiljøer, blant annet for å dempe konfliktnivået. Vi mener, som ordføreren, at områdene utenfor rammen er å regne som uegnet. Før 1. april sa NVE at det ville bli vesentlig vanskeligere å få konsesjon utenfor områdene som inkluderes i rammen. Dette er nå enda tydeligere gjennom de siste uttalelsene fra NVE. Det skal være ekstra gode forhold om man skal avvike fra de 13 områdene. Det å da satse på et lite anlegg med 5 vindturbiner i et område som ikke er prioritert, virker da rart og ikke særlig samfunnsnyttig.


Argumentet om at en majoritet av innbyggerne på Setskog sier nei

Hvis Skansen har fulgt med i leserinnlegg, overlevering av underskrifter til ordføreren 17. desember, folkemøtet 30. oktober og engasjementet på vår Facebook-side, så hadde han sett at det ikke er noen tvil om hva majoriteten på Setskog mener. Dette har ikke endret seg selv om planområdet nå utvides i en annen retning. Det forsterker bare det vi har forsøkt å advare mot: At utbygger hele tiden kan endre planene underveis, uten at dette utløser nye høringer der berørte parter kan få komme med sine innspill. Også etter at konsekvensutredninger er foretatt vet vi at utbyggere av vindkraftanlegg endrer planer i stort omfang, uten krav til nye utredninger.

Skansen påstår også at de nye planene gjør at vindkraftparken kommer lengre unna folk. FEIL! Det er enkelte hus i Tangen-området som får turbinene lenger unna, men de som bor i områdene nord-øst vil få turbinene enda nærmere. Det vil si at det kommer flere hus og eiendommer som ligger innenfor 1 km fra planområdet etter denne utvidelsen. At Skansen kommer med slike påstander uten å sjekke flere kilder eller å studere kartet, bærer ikke preg av gode undersøkelser.

Skansen påstår også at dagens linje mellom Bjørkelangen og Setskog har begrenset kapasitet. FEIL! Det brukes i underkant av 40 prosent av denne kapasiteten i dag. Linjen har til og med kapasitet til å forsyne Rømskog når Hafslund har behov for bistand.

Så til Skansens avsluttende kommentar: «Jeg kan for egen regning allerede si at dersom en konsekvensutredning tydelig konkluderer med at «ulempene er større enn fordelene», er saken grei for min del.» Er denne lovnaden like troverdig som Scanergys lovnad om å trekke saken, og ikke gå videre dersom kommunens politikere stemte nei?

Det er vi her på Setskog som lever med uvissheten om og redselen for redusert livskvalitet, tapt dyreliv, ødelagte friluftsområder, støyforurensing, verditap på boliger og hytter, helseskadelig lavfrekvent støy, visuell forurensing, lysforurensing og irreversible naturinngrep. Når Skansen bruker sin politiske rolle til å argumentere for sine personlige synspunkter ved å bruke uriktige opplysninger, og fremstiller dem som sanne, viser han etter vår oppfatning liten respekt for saken og den situasjonen vi befinner oss i.

Kommunestyret sa et meget klart NEI til konsekvensutredning. NVEs presentasjon av nasjonal ramme for vindkraft på land understreker enda sterkere at det ikke er vindkraft som Aurskog-Høland kommunen skal satse på innen fornybar energi. Vår ordfører har forstått poenget med en nasjonal ramme. At han ønsker å følge opp vedtaket i kommunestyret med et brev til NVE setter vi stor pris på.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken