Ruters årlige prisjustering er gjennomført. For kollektivreisende i Oslo og Akershus betyr det følgende:

(NB! Tallene som er oppgitt gjelder billetter for voksne).

Enkeltbilletter:

 • Én sone økes med én krone, fra 36 kroner til 37 kroner.
 • To soner økes med to kroner, fra 59 kroner til 61 kroner.

 • Tre soner økes med tre kroner, fra 82 kroner til 85 kroner.

Dagsbilletter:

 • Én sone økes med tre kroner, fra 108 kroner til 111 kroner.
 • To soner økes med seks kroner, fra 177 kroner til 183 kroner.
 • Tre soner eller flere økes med ni kroner, fra 246 kroner til 255 kroner.

Ukesbilletter:

 • Én sone økes med 25 kroner, fra 285 kroner til 310 kroner.

 • To soner økes med 26 kroner, fra 523 kroner til 549 kroner.

 • Tre soner eller flere økes med fire kroner, fra 761 kroner til 765 kroner.

30-dagersbilletter:

 • Én sone økes med 20 kroner, fra 750 kroner til 770 kroner.
 • To soner økes med 35 kroner, fra 1329 kroner til 1364 kroner.
 • Tre soner eller flere økes med 51 kroner, fra 1909 kroner til 1960 kroner.

Årsbilletter:

 • Én sone økes med 200 kroner, fra 7.500 kroner til 7.700 kroner.
 • To soner økes med 374 kroner, fra 13.290 kroner til 13.664 kroner.
 • Tre soner eller flere økes med 511 kroner, fra 19.090 kroner til 19.601 kroner.

Ruter skriver dette i en pressemelding til Indre Akershus Blad:

«Ruter gjennomfører den årlige prisøkningen i januar for å dekke inn de kostnadene kollektivtrafikken får som resultat av prisøkningen på tjenester ellers i samfunnet. Prisene økes noe for alle billettyper, og samlet utgjør økningen 3,0 prosent av Ruters billettportefølje.

Billettinntektene utgjør over halvparten av Ruters samlede inntekter, og går i sin helhet tilbake til kollektivtilbudet.»