– Økonomisk uansvarlig å vedta noe nå

Det var snakk om et knapt flertall da partiene skulle stemme over å behandle saken eller ikke.