Henrik (31) sparte langt over 100.000 kroner på snedig løsning

– Dette er bare den spede starten. Vi merker at stadig flere blir oppmerksomme på muligheten som bioolje innebærer.