Slik skal kommunen spare penger

Aurskog-Høland kommune skal spare penger på blant annet veivedlikehold, og på å redusere kostnader i barnevernstjenesten.