Mange drar på smilebåndet når de hører Per Mortens firmanavn

Per Morten Halvorsens valg av bedriftsnavn sender ham trolig høyt opp på lista over de mest originale og morsomme firmanavnene i bygda.