Stabilt fra Aurskog Sparebank

Driver godt: Adm. banksjef Odd Nordli og hans stab i Aurskog Sparebank.

Driver godt: Adm. banksjef Odd Nordli og hans stab i Aurskog Sparebank.

Artikkelen er over 1 år gammel

AURSMOEN: Etter 2. kvartal har Aurskog Sparebank et overskudd på 50,8 millioner kroner etter skatt.

DEL

Aurskog Sparebank oppnår et resultat etter skatt på 50,8 millioner kroner etter 2. kvartal, mot 48,2 millioner kroner i 2017.

I en børsmelding heter det at banken øker renteinntektene med 4,5 millioner kroner, først og fremst grunnet en utlånsvekst på 11,5 prosent siste 12 måneder. Øvrige driftsinntekter faller med 2,8 millioner kroner som følge av lavere inntekter fra verdipapirmarkedet.

Aurskog Sparebank påpeker at den har en meget gunstig kostnadsutvikling og samlede driftskostnader ligger 1,3 millioner kroner under fjoråret. Brutto misligholdte – og tapsutsatte lån utgjør 0,4 prosent av brutto utlånsportefølje.

– Bokførte tap ligger på tilsvarende lavt nivå og banken har ved halvårsskiftet utgiftsført tap på 2,8 millioner kroner, heter det fra Aurskog Sparebank

 

Bankens samlede utlån utgjør ved halvårsskiftet 10,3 milliarder (+11,5 %) inklusive lån plassert i Eika Boligkreditt.

Innskudd fra kunder ender på 6,2 milliarder ( + 4,1 %).

Bankens samlede forretningskapital utgjør ved halvårsskiftet  11,8 milliarder.

 

Banken framstår som meget solid med en samlet kapitaldekning på 19,8 % og en ren kjernekapitaldekning på

16,1 %.

 

Aurskog Sparebank vokser og har tatt en solid posisjon i Romeriksmarkedet. Dette er et marked i vekst med en rekke positive nøkkelfaktorer.

På Romerike er det et  voksende boligmarked, lav arbeidsledighet og investeringsvilje i næringslivet , noe som gjør regionen attraktiv.

Artikkeltags