Onsdag melder Akershus universitetssykehus (Ahus) at en ny koronapasient har mistet livet ved sykehuset.

Ahus går ikke ut med alder, kjønn eller bosted på sine pasienter.

Dødsfallet er det 94. blant koronapasienter ved sykehuset under pandemien.

Onsdag er 42 pasienter innlagt på Ahus, hvorav 34 er innlagt på Nordbyhagen i Lørenskog. 16 pasienter ligger på intensiv og åtte får behandling med respirator.