(Romerikes Blad)

Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Årsaken er at Borgen bru skal asfalteres.

Arbeidet som starter 3. juli klokken 22.00 vil føre til at deler av strekningen mellom Vigernes og Hovinhøgda vil ha redusert framkommelighet. Statens vegvesen, forteller at arbeidet etter planen skal være ferdig til 15. juli klokken 05.30.

I den samme perioden, nærmere bestemt fra 5. juli til 6. juli vil det på natten også bli utført vedlikehold på Vinsnes bru og Tien bru.

Dette fører til redusert framkommelighet fra rundkjøringen ved Tuen til avkjøringen ved Hovinhøgda skole.

Da vil det bli det skiltet for toveistrafikk i retning Tuen.