Åtte vil bygge ny fylkesvei

Byggearbeidene skal starte etter sommerferien og være gjennomført innen august 2020.

DEL

Statens vegvesen har mottatt åtte tilbud på bygging av ny fylkesvei 169 Hølandsveien mellom Fjellsrud og Stensrud i Fet kommune.

Prosjektet fått en kostnadsramme på 274,4 millioner kroner i 2018-verdi.

– Dagens fylkesvei 169 Hølandsveien har lav standard og mange avkjørsler mellom Fjellsrud og Stensrud. Med ny fylkesvei 169 og ny gang- og sykkelvei vil trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper bli bedre, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Den nye fylkesveien bygges i ny trase sør for dagens vei. Den vil gå over noe dyrket mark, men i hovedsak i skog og randsone.

Dette skal utføres

 • Bygge ny fylkesvei på den ca. 1.850 meter lange strekningen mellom Fjellsrud og Stensrud. Ny fylkesvei skal bygges som en tofeltsvei med en bredde på 7,5 meter.
 • Bygge ca. 3.000 meter med ny gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelveien får en bredde på 3,5 meter.
 • Bygge om lokale veier.
 • Bygge rundkjøring i kryss mellom rv. 22 og fv. 169.
 • Bygge rundkjøring i kryss mellom den gamle og nye veien på Stensrud.
 • Bygge to plasstøpte underganger.
 • Bygge nytt veilysanlegg.
 • Legge om kabler og ledninger, herunder svært viktige kabler til Sverige.
 • Legge om bekker og anlegge stikkrenner.
 • Sanere og rive bygninger.
 • Legge nye trekkerør for kabler.

Disse firmaene har levert tilbud

 • Anlegg Øst entreprenør AS med en tilbudspris på 82.524.462,- pluss moms.
 • Askim entreprenør AS med en tilbudspris på 104.329.616,- pluss moms.
 • Huser entreprenør AS med en tilbudspris på 79.773.539,66 pluss moms.
 • Isachsen anlegg AS med en tilbudspris på 100.326.749,60 pluss moms.
 • Leif Grimsrud AS med en tilbudspris på 116.695.222,20 pluss moms.
 • NCC Norge AS med en tilbudspris på 107.501.704,90 pluss moms.
 • Peab Anlegg AS med en tilbudspris på 86.854.414,54 pluss moms.

Artikkeltags