Statens vegvesen skal asfaltere riks- og fylkesveier i Akershus for 225 millioner kroner i år. 230 kilometer vei får dermed nytt og tryggere dekke.

– Våtere klima og mer tungtrafikk gir økt dekkeslitasje på norske veier. Samtidig er det viktig å ta vare på de ressursene som samfunnet har lagt ned i infrastrukturen. På den måten bidrar godt dekkevedlikehold både til økt trafikksikkerhet og til god samfunnsøkonomi, sier prosjektleder Torgrim Dahl i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen Region øst.

Asfaltarbeidene vil pågå fra begynnelsen av mai til slutten av september.

Vedlikeholdsarbeid på fylkesveiene blir gjort på oppdrag fra Akershus fylkeskommune. I år skal i alt 185 kilometer fylkesvei i Akershus få nytt dekke. Fylkeskommunen bruker 193 millioner kroner på dette.

Kommunen har en plan

Også Aurskog-Høland kommune skal legge asfalt i år.

– Vi har en 10-årsplan for å asfaltere grusveier på boligfelt, og det er satt av penger til asfaltering også i år, sier veiingeniør Ole Lund Jacobsen i Aurskog-Høland kommune, og legger til:

– Så lenge politikerne fortsetter bevilgningene til dette, vil vi fortsette med asfalteringen.

I år er planen å asfaltere rundt 3 kilometer kommunal grusvei. Det skal legges asfalt på noen veier på Einerhaugen på Bjørkelangen, og litt på Prestegårdshagan og Sandakerfeltet på Løken.

– Det ble lagt noe asfalt på Løken for to år siden der vi hadde oppgradering av vann og avløp. Resten av feltet må vente til vann og avløp er ferdig. Det blir trolig i løpet av noen år

Vil sende ut varsel

Når veistrekninger skal asfalteres vil kommunen sende ut varsel til berørte beboere.

– Vi har et godt varslingssystem hvor vi sender ut sms, og vi vil sende ut dette i god tid. Asfalteringen tar om lag en ukes tid når de setter i gang.

Asfaltering av riks- og fylkesveier

Rv22 Rv159, rundkj – Hovinhøgda

Rv22 Akershus/Østfold Krokedal

Fv170 Bjørkelangen – Setskog

Fg175 Blakervegen – Skåningsrudvegen (gang- og sykkelvei)

FV229 Skrepstad kryss FV115 og sydover

FV229 Fallet retning Ydersbotn

FV231 Moe – 169

FV232 Løken – Nerby

FV235 Haugrim – Hedmark/Øysjøen

FV258 Fet/Sørum – Lystad

Kommunale veier

Asfaltering av kommunale veier i Aurskog-Høland

Søbyveien, Bjørkelangen

Friheten, Bjørkelangen

Litt av Borgenveien, Bjørkelangen

Litt av Bakkeveien, Bjørkelangen

Hareveien ned mot Rådyrveien, Løken

Rådyrveien, Løken (cirka 400 meter)

Gruslinna, Løken (cirka 130 meter)

Slettumveien, Løken (cirka 200 meter)