Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske fikk støtte for Aps nye skoleløfte da han møtte lærer Anne Birgit Kalvik og lokalpolitiker Laila Durrani (Ap) på Sørumsand nylig.

De vil ha flere lærere for de yngste elevene.

– Grunnlaget for å lykkes med å lese, skrive og regne legges tidlig i skoleløpet. Arbeiderpartiet vil i vår nye plan «Skoleløfte», satse spesielt på tidlig innsats og flere lærere i 1.-4. klasse. Det gjør vi fordi alle barn fortjener å bli sett og få en god start på livet. Det er viktigere enn nye skattekutt til de som har mest, sier Giske.

Les også

Derfor stemmer jeg Arbeiderpartiet

 

I Sørum kommune ligger gruppestørrelsen på 17,38 elever pr. lærer. Laila Durrani er fornøyd med at Arbeiderpartiets nye skoleplan vil gi flere lærere til Sørum og bedre intensivundervisning til elever som sliter.

– Forskerne viser til at flere lærere har størst effekt på de yngste og svakeste elevene. Derfor vil Arbeiderpartiet ha et kvalitetsløft for de yngste elevene gjennom en lærernorm på kommunenivå. Da sikrer vi både flere lærere i Sørum, og kommunen får selv muligheten til å sette inn flere lærere i områder som trenger det mest. Jeg mener det er en løsning som vil hjelpe de elevene som har størst behov, sier hun.

 

Anne Birgit Kalvik trekker fram at flere lærere også er viktig for lærernes arbeidsmiljø og attraktiviteten til læreryrket.

– Mange lærere føler at tiden ikke strekker til i dag. Som lærer er jeg derfor veldig glad for at Arbeiderpartiet vil ha flere lærere og satse mer på spesialundervisning til elever som trenger det, sier Kalvik.