Sigbjørn Gjelsvik fra Sørumsand står på en relativt sikker plass til å bli valgt inn på Stortinget for Senterpartiet i Akershus. Han var den eneste i Sørum og hele Indre Akershus Blads nedslagsfelt for øvrig, som reelt sett kunne stemme seg selv inn på Stortinget da han avga sin stemme på Sørumsand mandag kveld.

– Det er alltid spesielt med valg, og i år var det litt ekstra siden vi har folkeavstemningen. Det er mye som står på spill.

Senterpartiet har gått hardt ut mot bruk av tvang ved kommunesammenslåinger. Det har også Gjelsvik og Senterpartiet i Sørum poengtert i valgkampen. Dersom Senterpartiet gjør et like godt valg som flere målinger har vist, er Gjelsvik sikret en plass på Stortinget.

Komplett uenige om Sørums framtid 

Men Sørumsand-karen tør ikke innkassere noen seier på forskudd.

– Det er to perioder siden Senterpartiet i Akershus hadde en representant på Stortinget, så det er viktig for oss å komme tilbake. Men valget står om mye mer, både fremtiden til kommunen og den neste regjeringen. Jeg syns det er sjeldent spennende!

Anette C. Elseth, 6. kandidat for Akershus Frp, var en annen sørumsokning som stemte på seg selv.