2 måneder for 49 kroner! Lokalavisen når det passer deg.

Lisensfellingen utenfor ulvesonen i region 4 og 5 ble avsluttet 11. januar etter at kvoten for regionene ble fylt.

Dagen etter mottok Miljødirektoratet søknad fra Hedmark Sau og Geit, Hedmark Bonde og Småbrukerlag og Hedmark Bondelag om utvidelse av lisensfellingskvoten på ulv i region 4 og 5.

Det nye vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen tre uker.

Trekker seg fra rovdyrverv

Skjøt og merket alfahannen og en stor valp i Slettåsflokken

Vil ikke dele dørmatta med ulven

Felte ulv i Ringsaker – lisenskvoten er full