– Formålet med overleveringen var å vise ministeren det store engasjementet som finnes for å bevare ulven, sier rådgiver Sverre Lundemo i WWF Norge til NTB.

Han opplyser at over 60.000 underskrifter ble overlevert Helgesen onsdag formiddag, men at underskriftskampanjen vil fortsette å løpe fram mot at departementet skal behandle klagene på rovviltnemndenes vedtak.

– Klagene gjelder vedtaket om å felle ulv i ulvesonen, samt tillatelsen til å felle ulver tilhørende den såkalte Osdals-flokken. Totalt gjelder klagene for 32 av de 47 ulvene det er vedtatt å felle, opplyser Lundemo.

Med mindre rovviltnemndene skulle endre sitt vedtak som følge av klagene, vil klagene ende opp til behandling i Klima- og miljødepartementet. Departementet er ventet å behandle klagene før jul.

– Vi satser på at departementet får reddet så mange ulver som mulig, fordi rovviltnemndenes vedtak er alt for omfattende for en så liten bestand, sier Lundemo.