2 måneder for 49 kroner! Lokalavisen når det passer deg.

I et brev til Rømskog kommune forklarer KrF-politikeren bakgrunnen for at han søker om å fratre vervet med umiddelbar virkning:

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

«Regjeringas ansvar»

«I 2012 ble jeg forespurt og utnevnt av Rømskog Viltnemnd til å ha øverste ansvar og bindeleddet mot Fylkesmannen i Østfold ved eventuelle ettersøk og skadefelling av rovdyr i kommunen. Dette er et verv jeg fortsatt innehar.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

Med ett såpass stort trykk av ulv i kommunen gjennom mange år, ser viltnemnda det som meget sannsynlig at trafikkskade/og andre typer ettersøk/skadefelling kan skje.

Etter den siste tids håndtering av ulveforvaltningen, ønsker jeg ikke å ha dette vervet lenger, da jeg ikke kan stå for denne politikken. Mine standpunkt om rovdyrforvaltning samsvarer ikke med regjeringens holdninger og oppførsel.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

Jeg ønsker å fratre omgående. Dette arbeidet får regjeringa ta ansvar for», skriver Jan Birger Holth i brevet til Rømskog kommune.

Nylig hadde Holth besøk av minst to ulver ved sitt hjem ved Rømsjøen.