Slik unngår du varsel fra veivesenet

DÅRLIG SIKT: Hadde du klart å sett om det kom noen fra høyre her?

DÅRLIG SIKT: Hadde du klart å sett om det kom noen fra høyre her? Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Statens vegvesen oppfordrer til en dugnad for bedre trafikksikkerhet og ber folk klippe hekker og busker.

DEL

(Romerikes Blad) Ifølge Statens vegvesen skyldes tre av ti dødsulykker på sykkel dårlig sikt. Nå oppfordrer de til en felles dugnad i lokalmiljøene, og ber folk klippe hekker og busker for å bedre trafikksikkerheten.

– Vi tar vår del av ansvaret og fortsetter arbeidet med å gjøre kryss, rundkjøringer og fotgjengerfelt trafikksikre ved å rydde eller fjerne vegetasjon etter behov, sier ansvarlig for driftskontrakten på Romerike øst Tore Dyrseth i Statens vegvesen.

Du har ansvaret

– De som har eiendom med avkjørsel til en vei eller gang- og sykkelvei, har ansvaret for fri sikt ved sin eiendom, slik at bilistene ser store og små som kommer syklende og gående, sier han.

Ansvaret ligger derfor på deg, og du må sørge for at hekk og busker ikke er høyere enn 50 centimeter over gateplan i den såkalte frisiktssonen.

– I forbindelse med skolestart er vi spesielt opptatt av viktigheten av fri sikt ved fotgjengerfelt, kryss og rundkjøringer, men også fra privat eiendom med avkjørsler til vei eller gang- og sykkelvei, forteller Dygseth.

«Vegvesenets analyser av dødsulykker på sykkel viser at de alvorligste ulykkene skjer fordi syklisten blir oversett selv om det er fullt dagslys. I 34 prosent av ulykkene skyldes dødsfallet altfor dårlig sikt. Det kan være gjerder, terreng eller vegetasjon som hindrer sikten. Vegetasjon alene hindret sikten i 13 prosent av ulykkene.» skriver vegvesenet på sine nettsider.

Vil bevisstgjøre

– Det er absolutt mange som ikke er klar over at dette er et stort problem. Folk skal kunne ses. Spesielt barna som er så små er særlig utsatt, sier byggeleder for driftskontrakt Romerike Midt Tove Bjørk.

Hun vil derfor bevisstgjøre folket.

– Det er kanskje ikke så lett å se problemet når man står inne på sin egen tomt. Det er derfor viktig at man tar seg en tur utenfor og sjekker om for eksempel busken eller hekken kan være et problem for trafikksikkerheten.

– Folk trenger en liten dytt, og det er så lite arbeid som ofte skal til for å sørge for at alle ferdes trygt i trafikken, legger hun til.

Kan få varsel

Til tross for at det til stadighet er problemer med tilgrodde hekker og busker. får ikke Statens vegvesen så mange klager.

– Jeg regner med at det er kommunen som får flest klager når det gjelder dette problemet, men noen klager kommer også til oss. Vi prøver å være proaktive og ha så god oversikt som mulig.

For om hagen din er til hinder for god trafikksikkerhet får du høre det.

– I de aller verste tilfellene legger vi et varsel i postkassa til grunneier, og ser helst at det blir tatt tak i så fort som mulig, sier Bjørk.

Slik sørger du for fri sikt i avkjørselen din

  • Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelvei må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 50 centimeter over gateplan i frisiktsonen.
  • Det må være tre meter fri sikt inn i avkjørselen din. Det betyr at når du står tre meter inn i avkjørselen din skal du kunne se midten på gang- og sykkelveien 30 meter til hver side.
  • Merk at frisiktsonen bør utvides utover 30 meter dersom gang- og sykkelveien heller og syklistene holder høy fart.
  • Hvis du har trær ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei må ikke greiner henge lavere enn fem meter over veibanen, eller lavere enn tre meter over gang- og sykkelvei. Eieren er også ansvarlig for fjerning av greiner som faller ned.

Fakta: Statens vegvesen

Artikkeltags