(Romerikes Blad)

Utrykningspolitiet har avholdt tre kontroller på romeriksveiene torsdag formiddag.

Først tok de oppstilling i Nittedal. Kontrollen ble avholdt ved Måsan langs riksvei 4. Her ble det utstedt fire forenklede forelegg for bruk av mobiltelefon. Forelegget er på 1.700 kroner.

Litt senere var UP på plass langs Skårersletta i Lørenskog. Her ble det utstedt ett forelegg for manglende bruk av bilbelte og ett for bruk av mobiltelefon.

Til slutt avholdt UP en kontroll langs Åkrenesletta på riksvei 22. Her ble fire tatt for å ha kjørt for fort. Tre av dem tok imot hvert sitt forelegg, mens den siste sjåføren ikke ville vedta, og ble dermed anmeldt. Høyeste målte hastighet var 103 km/t i 80-sonen.

I tillegg ble det gitt to forenklede forelegg for mobilbruk og ett gebyr for manglende beltebruk.