Vil legge ned sykehjem: – De ansatte ble jo naturlig nok lei seg. Det blir en stor forandring for mange

Rådmannens budsjett foreslår store endringer i tjenestetilbudet.