(Romerikes Blad)

- Vi vet ikke omfanget av svindelen, men ut i fra mengden henvendelser vi har fått fra publikum er e-posten sendt ut til veldig mange over hele landet. I dag har vi meldt saken til politiet, sier administrasjonssjef i SSB, Bjørnar Gundersen.

E-posten kommer i ulike varianter. I noen er SSBs nettside kopiert inn, noen steder er den signert med Statistikkforbundet og har en tekst med mange skrivefeil. De siste variantene er signert med Statistisk sentralbyrå. Avsenderadressen er ulike gmail-adresser og ikke en typisk avsenderadresse fra en statlig etat. Alle henvendelsene lokker med at man har vunnet en mobil. Klikker man seg videre blir man etter hvert bedt om å legge inn mange opplysninger.

- Det er flott at folk er så oppmerksomme. De fleste som har tatt kontakt med oss har skjønt at dette er spam, men ville varsle oss. Vi takker for dette, sier Gundersen.


Danmark og Sverige også utsatt for svindel

Det nasjonale statistikkbyrået i Sverige og Danmark er utsatt for samme svindel og har informert publikum via nett og sosiale medier.

-Vi har politianmeldt saken, men det viktigste er å gjøre folk oppmerksomme på at disse falske e-postene florerer og råde dem til å slette e-posten. Vi har lagt ut informasjon på våre nettsider og er i dialog med folk gjennom sosiale medier og våre servicetelefoner, sier Gundersen.  


Undersøkelser som faktisk pågår i regi av SSB

SSB lager offisiell statistikk om det norske samfunn og har stadig undersøkelser rettet mot publikum.

-Er du trukket ut til å være med i en undersøkelse hos SSB, vil du alltid finne informasjon på våre nettsider www.ssb.no som kan bekrefte at dette er vår undersøkelse, sier leder av seksjon for personundersøkelser i SSB, Bengt Lagerstrøm.

Akkurat nå holder SSB på med en webundersøkelse som kartlegger husleiene i et utvalg av norske utleieboliger. I tillegg har SSB en telefonundersøkelse om arbeid (Arbeidskraftundersøkelsen) og en som går på reise og samfunn.

Informasjon om SSBs undersøkelser: https://www.ssb.no/innrapportering