Rydder trafikkfarlige kryss: – Vi ber om forståelse for at dette kan ta noe tid

NULL SIKT: Ved mange kryss på Romerike er det tilnærmet ingen sikt før du er ute i kjørebanen. Nå skal Statens vegvesen rydde opp.

NULL SIKT: Ved mange kryss på Romerike er det tilnærmet ingen sikt før du er ute i kjørebanen. Nå skal Statens vegvesen rydde opp. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Store snømengder og dårlig sikt i kryss over hele Romerike har ført til flere trafikkfarlige hendelser. Nå tar Statens vegvesen grep.

DEL

(Romerikes Blad) Så sent som lørdag ble to personer sendt til Ahus etter en frontkollisjon på Jessheimvegen.

Etter ulykken forklarte flere av beboerne i området at det var så store snømengder at bilistene måtte ut i veibanen for å se om det var klart. Dette hadde skapt flere farlige hendelser.

Mandag opplyser Statens vegvesen at de er i gang med å fjerne snø fra trafikkfarlige kryss på Romerike.

– Nå jobbes det med å gjenopprette god sikt der snøen har hopet seg opp. Vi ber om forståelse for at dette kan ta noe tid, sier seksjonssjef Trond Holtvedt i Statens vegvesen, vegavdeling Akershus i en pressemelding.

De høye brøytekantene som har bygget seg opp etter to måneder med store snøfall, kan skape trafikkfarlige situasjoner. Arbeidet med å gjenopprette god sikt i kryss er krevende for så vel Vegvesenet som private grunneiere. Bilistene må være forsiktige, spesielt der det ferdes barn, og fotgjengerne må se seg ekstra godt for i kryss.

God sikt prioriteres

Det er varslet kaldere, tørrere vær.

– Nå håper vi at værprognosen for de neste dagene holder, slik at entreprenørene kan bruke tid på blant annet å gjenopprette god sikt der snøen har hopet seg opp, sier Hotvedt.

Entreprenørene som brøyter for Statens vegvesen har ansvaret for at snøkantene i kryss ikke blir uforsvarlig høye langs riks- og fylkesvegene, rydde skilt for snø og se om snøtunge trær kan skape trafikkfarlige situasjoner.

Dårlig sikt på grunn av høye brøytekanter kan skape farlige situasjoner i trafikken, både i vegkryss, ved utkjøring fra private eiendommer og ved kryssing av gang- og sykkelveg.

– Det vi frykter mest er at uoppmerksomme bilister kjører på fotgjengere. Samtidig må bilistene huske på at barn er barn i trafikken, sier Holtvedt.

Grunneiernes ansvar

Holtvedt har stor forståelse for at private grunneiere som bor tett inntil offentlig veg sliter med å ta unna snøen som brøytebilen legger igjen i avkjørselen deres. Imidlertid er det ingen annen måte å gjøre det på, hvis vegnettet skal bli forsvarlig brøytet.  

Videre er det grunneieren som også har ansvaret for å holde så lave brøytekanter i egen avkjørsel, at det ikke oppstår farlige situasjoner. Langs det øvrige riks- og fylkesvegnettet har Vegvesenets driftsentreprenør ansvaret for å fjerne snø i kryss, for å gjenopprette god sikt. De kommunale vegene er det kommunene som har ansvaret for drift – og vedlikehold av.

Artikkeltags