2 måneder for 49 kroner! Lokalavisen når det passer deg.

Som en del av innsparingstiltakene for å få Sørum-budsjettet i balanse foreslår rådmannen å legge ned legevakta i kommunesenteret, og flytte den til Lillestrøm.

– Vi vil beholde legevakta på Sørumsand og tryggheten for innbyggerne våre, sier Aps gruppeleder Mona Mangen til Indre Akershus Blad.

– Lite å spare

I ettermiddag samles politikerne i et ekstraordinært formannskapet for å diskutere neste års budsjett, og økonomiplan fram til 2020. Da vil Ap foreslå å opprettholde legevakta som i dag.

– Vi har satt litt oss inn i tallmaterialet, og vi tror rett og slett ikke at det er så mye å spare. Rådmannen mener vi sparer 1 million kroner i 2017 og 2 millioner i 2018, men vi vet at andre kommuner som har gjort tilsvarende øker på sin andel av kostnadene. Hvis vi legger den ned på Sørumsand får vi den aldri igjen, sier Mangen.

– Tror du dere får flertall for å bevare legevakta på Sørumsand?

– Det håper jeg inderlig. Dette er noe rådmannen også har foreslått før, og alle partier har tidligere uttrykt at de vil at legevakta skal bestå. Jeg får håpe de følger opp når budsjettet skal vedtas.

 

Må kutte 16 millioner

Det er det nye inntektssystemet for kommunene som gjør at Sørum får 16 millioner mindre i overføringer fra staten i 2017.

– Jeg er helt enig med ordføreren som mener at regjeringen har straffet vekstkommuner som Sørum ekstra hardt. Rådmannen foreslår å sende regninga for 16 millioner i tapte inntekter til dem som bruker legevakta i Sørum, barnefamilier med unger på SFO samt lag og foreninger. det er vi selvfølgelig helt uenig i, slår Mangen fast.

I budsjettforslaget fra rådmannen er det nemlig også lagt opp til å øke SFO-prisen med 30 prosent og redusere støtten til lag og foreninger med en halv million kroner.

– Det er mye penger på et foreningsbudsjett. Frivilligheten står sterkt i Sørum som i kommunene rundt oss, og vi synes de fortjenter hver krone de får, og har ingen ønske om å kutte. Vi vil også gå inn for at SFO-prosen kun økes tilsvarende prisveksten, sier Mona Mangen.

– Vi må også bidra

– Men hvor vil dere finne inndekning for forslagene?

– Siden vi har 0,5 prosent kutt på alle virksomheter i kommunen tenker vi at de folkevalgte også må ta sin skjerv. Vi vil ta 350.000 kroner fra folkevalgte. Vi holder møter i Sørum i stedet for å reise andre steder, og avstår fra møtegodtgjørelse.

I tillegg mener Arbeiderpartiet at en retaksering av eiendommer for beregning av boligskatt vil gi større gevinst enn rådmannen legger opp til.

– Vi skal gå over til ligningstakst, og det anslås at inntektene vil øke med 7 millioner kroner. Det mener vi er altfor lavt, for dette har ikke vært justert siden 2006. Boligprisene har økt forholdsvis mye siden da, og vi regner med at det vil kunne gi 5 millioner til når vi ser på andre kommuner som har gjort tilsvarende. I vårt alternative budsjett vil vi til sammen komme vi ut med 300.000 kroner i mindre utgifter i forhold til rådmannens forslag, sier Aps gruppeleder.