Boligfelt ble avvist

Skulle rydde: Inne i planen på Husebyjordet lå riving av et eksisterende gårdstun mot fylkesvei 171. Gårdeieren skulle få et nytt gårdstun usjenert plassert i skogkanten som erstatning. Foto: Lisbeth Lund Andresen

Skulle rydde: Inne i planen på Husebyjordet lå riving av et eksisterende gårdstun mot fylkesvei 171. Gårdeieren skulle få et nytt gårdstun usjenert plassert i skogkanten som erstatning. Foto: Lisbeth Lund Andresen

Artikkelen er over 1 år gammel

Politikerne har satt foten ned for 120 boliger på Husebyjordet i Sørum. Bare Frp var positive.

DEL

(Romerikes Blad) Plansaken har vært behandlet både i plan- og næringsutvalget og i klima- og miljøutvalget i Sørum. Begge steder ble saken avvist med 6 mot 1 stemmer.

Det er Bakkegruppen AS som har ønsket å omregulere Husebyjordet sørøst for Lørenfallet, for å legge til rette for konsentrert og variert boligbebyggelse med inntil 120 boenheter.

Positiv rådmann

Rådmannen var positiv i sin innstilling og mente at en omregulering av Husebyjordet vil gi en mer arealeffektiv utbygging av planområdet enn den gjeldende reguleringsplanen åpner opp for, og gir dermed et bærekraftig alternativ.

Samtidig var rådmannen skeptisk til størrelsen på prosjektet.

Planen er imidlertid ikke i samsvar med regional plan for areal og transport og er problematisk med hensyn til kommuneplanens forutsetning om at 80 prosent av nye boliger skal komme på Sørumsand og Frogner og boligbyggeprogrammets vedtak om maksimalt 175 nye boenheter per år.

Ganske stort: Utbyggingen på Husebyjordet ville ha tilført Lørenfallet mange nye innbyggere. Planområdet er merket i rødt.

Ganske stort: Utbyggingen på Husebyjordet ville ha tilført Lørenfallet mange nye innbyggere. Planområdet er merket i rødt.

Krever ny behandling

I etterkant av avvisningen har Bakke Prosjekt AS gjennom Advokatfirmaet Økland krevd at saken blir tatt opp til behandling i førstkommende kommunestyremøte.

For et drøyt år siden var planen 376 nye boliger – nå kan det bli 700

Her vises det til at området i kommuneplanens arealdel er disponert delvis til nåværende og delvis til framtidig boligbebyggelse.

I gjeldende reguleringsplan er det gitt tillatelse til oppføring av 29 frittliggende boliger, men ifølge utbygger er det ikke økonomi i en slik utbygging.

Rådmannen har pekt på at man gjennom en større utbygging av Husebyjordet kan få en etterlengtet bygging av en undergang under fylkesvei 171.

En opprydding

I reguleringsplanen ligger også sanering av et forsøplet gårdstun ved fylkesveien og etablering av et nytt gårdstun mer usjenert beliggende i skogkanten.

Dette har også vært eiers store ønske.

Det siste mener imidlertid rådmannen kommer i konflikt med vernehensynet til dyrket mark.

Artikkeltags