Sammenslåingen mellom Skedsmo, Sørum og Fet er allerede påtvunget, men i dag, samtidig med stortingsvalget, foretas det en folkeavstemming om kommunesammenslåingen i Sørum.

Rundt 1.600 personer hadde avgitt sin forhåndsstemme i folkeavstemningen i Sørum om kommunesammenslåingen mellom Sørum, Fet og Skedsmo.

Da valglokalene stengte klokka 21.00 ble stemmene talt, og resultatet av forhåndsstemmene er som følger:

65 % har svart nei.
30 % har svart ja.
5 % har levert blank stemme.

Det betyr en foreløpig overvekt av nei-stemmer, men dette kan endre seg når alle de ordinære stemmene er talt opp.

Sammenslåingen kan reverseres

Stortinget vedtok i juni at Skedsmo, Fet og Sørum skal slås sammen 1. januar 2020. Ved rødgrønt flertall ved valget kan det føre til at sammenslåingen reverseres. Også i Skedsmo og Fet var det flertall imot sammenslåing, der henholdsvis 18 og 44 prosent avga sin stemme.

Ordfører Marianne Grimstad Hansen (H) er imidlertid usikker på hvor representative forhåndsstemmene er.

– De to innbyggerundersøkelsene vi har hatt, viste at folket delte seg 50/50, så vi må bare vente og se, sier Hansen.

Leder Mona G. Mangen i Sørum Arbeiderparti er fornøyd med de foreløpige tallene.

– Dette tegner godt, men vi trenger også et regjeringsskifte, sier gruppeleder Mangen.

De endelige tallene i folkeavstemningen kommer ikke før tirsdag, ettersom stemmene til stortingsvalget prioriteres og skal telles først.