– Jeg har allerede fått forespørsler, og kommer til å ta oppgaven seriøst

Større makt: Om få måneder kan ordfører Marianne Grimstad Hansen vie brudepar i Sørums storstue, Blaker Skanse.Foto: Anita Jacobsen

Større makt: Om få måneder kan ordfører Marianne Grimstad Hansen vie brudepar i Sørums storstue, Blaker Skanse.Foto: Anita Jacobsen

Artikkelen er over 1 år gammel

SØRUMSAND: I 2018 er det ikke lenger bare prest og dommer som kan stå for vielsen av brudepar i Norge. Da kan du be ordføreren om å vie deg.

DEL

I Norge har det fram til nå kun vært prester og dommere som har kunnet vie brudepar.

Fra 1. januar 2018 kan par med gifteplaner rette en forespørsel til ordfører om han/hun vil vie dem.

Da får kommunene nye oppgaver, og ordfører blir sidestilt med prest og dommer hva angår vigselsrett.

En slik ordning er allerede vanlig i mange andre land.

Ordfører Marianne Grimstad Hansen i Sørum er klar for å ta på seg den nye oppgaven.

– Jeg har allerede fått forespørsler, og kommer til å ta oppgaven seriøst. Jeg håper jeg får muligheten til å vie ett eller flere brudepar, sier Hansen til Indre Akershus Blad.

Den borgerlige vigselsretten kommer i forbindelse med den store kommunereformen. Retten flyttes fra dagens tingrett til kommunene.

– Dette er en oppgave som de aller fleste kommunene vil kunne utføre, og som flere har pekt på som en naturlig oppgave for kommunen, har kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner tidligere uttalt til VG.

– Jeg legger til grunn at kommunene tilpasser seremonien til brudeparets ønsker, om det er på toppen av Fløien i Bergen, eller ute i havgapet, så skal kommunen kunne gi en verdig ramme for brudeparet, la han til.

Sanner presiserte også at det vil følge penger med de nye oppgavene kommunene får fra staten.

– Sterkere lokalsamfunn

Bakgrunnen for kommunens nye oppgaver er regjeringens ønske om å flytte makten og myndigheten nærmere innbyggerne.

– Dette vil være den største samlede flyttingen av oppgaver til kommunene noensinne. Vi ønsker sterkere lokalsamfunn og kommuner med flere oppgaver som kan gi innbyggerne bedre tjenester. Innbyggerne får best hjelp når kommunene kan se helheten i behovet, sa statsminister Erna Solberg da stortingsmeldingen ble lagt fram.

Ordfører Hansen i Sørum møter Indre Akershus Blad på ærverdige Blaker Skanse. Det tidligere forsvarsanlegget er allerede etterspurt som bryllupsarena. Ordfører Hansen håper på enda flere bryllup her i framtiden.

– Vielsene fra ordfører kan skje på rådhuset eller andre steder, som i den frie natur. Blaker Skanse er Sørums storstue i så måte, mener Hansen.

– Tror du ordfører vil bli rent ned med forespørsler om å vie brudepar?

– Jeg er usikker på hvor mye etterspørsel det vil bli. Det er imidlertid kjent at flere brudepar har utfordringer med å finne folk som kan vie dem. Det er ikke alle som ønsker å gifte seg i kirken, sier ordføreren.

– Hva synes du om at kommunene blir pålagt denne oppgaven?

– En god oppgave for kommunene og en fin utvidelse av ordførervervet. Jeg synes det er kjempestas å kunne få muligheten, konstaterer Hansen.

Ordførerne i Sørum, Fet og Skedsmo får muligheten til å utøve retten i to år, før de tre kommunene slås sammen fra 2020.

Artikkeltags