Gå til sidens hovedinnhold

Kjelle VGS får skryt av statsråden

Artikkelen er over 4 år gammel

BJØRKELANGEN: – Veldig hyggelig, sier rektor Per Grahn ved Kjelle videregående skole om lovordene fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet sett på hvor mye videregående skoler i hele landet bidrar til det elevene lærer. Forskerne har også sett på hvor mye skolene bidrar til at elevene greier å fullføre og bestå utdanningen.

– Det er store forskjeller mellom skoler i Akershus når det gjelder hvor mye de bidrar til at elevene fullfører og består. Kjelle videregående skole gjør en veldig god jobb med å få yrkesfagelevene til å fullføre, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Les også

– En jubeldag!

 

 – Man skal ta alle slike undersøkelser med en klype salt, men det er utvilsomt veldig hyggelig for Kjelle videregående skole å bli trukket fram av statsråden på denne måten, sier rektor Per Grahn ved Kjelle videregående skole til Indre Akershus Blad.

Best i klassen

I Akershus bidrar Kjelle videregående skole mest til at elever på yrkesfag fullfører og består. Skolen ligger hele 27,7 prosentpoeng over landsgjennomsnittet. På studieforberedende ligger Hvam videregående skole 27,9 prosentpoeng over landssnittet.

– Rapporten viser at hvilken videregående skole du starter på påvirker om du klarer å fullføre utdanningen eller ikke. Noen skoler er mye flinkere til å få elevene gjennom enn andre. Hvilken skole du går på kan derfor være med på å avgjøre hvor gode muligheter du får senere i livet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les også

Kjelle-rektor søker Haneborg-jobb

 

NIFU-forskerne har sett på karaktersnitt og fullføring ved alle videregående skoler i Norge. Deretter har de justert resultatene i forhold til elevenes bakgrunn for å finne ut hvor mye skolen bidrar med. Målet er å finne ut hvor mye skolen løfter elevene faglig og bidrar til elevenes fullføring. I elevbakgrunn inngår blant annet tidligere skoleresultater, foreldrenes utdanning og inntekt og innvandrerbakgrunn. Ved å fjerne ulikheter mellom elevene kan forskerne se hvor mye skolen bidrar til det elevene lærer og andelen som fullfører.

To hovedårsaker

Kjelle videregående skole har i flere sammenhenger tidligere blitt trukket fram som en av landets beste. Rektor Per Grahn peker på to hovedårsaker:

– Vi har en sammensveiset stab med god medarbeiderkultur, hvor alle legger sjela si i at elevene skal stå løpet lengst mulig med best resultat. I tillegg står vi samlet på samme pedagogiske plattform – konsekvenspedagogikken. Denne undervisningsmetoden ansvarliggjør både elever og lærere og har etter vår mening vært en suksessfaktor for Kjelle, sier Per Grahn.

– Hva betyr slike lovord fra en statsråd?

– Det gir oss en følelse av stolthet over at jobben vi legger ned blir lagt merke til. Det er lov å kose seg litt ekstra med slike nyheter fra statsråden, sier han.

FAKTA

  • På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har NIFU sett på hvor mye den enkelte videregående skole bidrar til det elevene lærer og hvor mange som fullfører på normert tid.
  • Med fullføring menes andelen elever som gjennomfører med fullført og bestått i alle fag gjennom skoleårene, og som går videre fra VG1 til VG2 og VG3 eller lære. Gjennomføring inkluderer også de som stryker eller gjør omvalg.
  • NIFU har undersøkt en rekke forhold ved skolene, og har derfor utarbeidet flere ulike skoleindikatorer. Det oppgis ikke et samlet resultat på skolekvalitet for hver enkelt skole.
  • Forskerne har beregnet en såkalt skoleårsindikator fra skoleåret 2014-15. Dette er de mest oppdaterte tallene som er tilgjengelige.
  • De har sett på skolenes bidrag til å elevenes karakterer og fullføring skoleåret 2014-15, og ut fra det beregnet hvor mye den enkelte skole bidrar til forventet fullføring, forventet gjennomføring og forventede karakterer.
  • I fjor ble det for første gang undersøkt hvor mye videregående skoler i hele landet bidrar til elevenes læring og fullføring. Rapporten ble laget av SØF på oppdrag av Kunnskapsdepartementet, og den nye rapporten fra NIFU er en videreutvikling av dette arbeidet.

Forventet fullføring på videregående skoler i Akershus:

  Forventet fullføring Forventet fullføring
Studieforberedende      Yrkesfag
Hele landet 60.5 % 52.8 %
Akershus 1.1 1.1
Asker -13.6 0
Bjertnes 10.1 3.9
Bjørke-
langen
8.9 8.2†
Bleiker   0.5
Drømtorp   8.1†
Dønski -0.9  
Eidsvoll 7.9 2.5
Eikeli 14.7† -11.9*
Frogn 8.3 5.4
Hvam 27.9*** 1.8
Jessheim 1.2 0.9
Kjelle 0 27.7***
Lillestrøm -7.2 -3.2
Lørenskog -3.8 -7.7†
Mailand 2.4 11.9**
Nadderud -1.3 0
Nannestad 5.2 6.8
Nes 14.8† 1.1
Nesbru -2.5 9.3†
Nesodden -1.7 0.1
Roald
Amundsen
2.1 -25.6***
Rosenvilde -0.6 -4.7
Rud -17.6† -9.6†
Rælingen 3.7 -4.1
Sandvika 0.6 5.8
Skedsmo -8.3 -5.0
Ski -2.6 0
Stabekk -2.2 -10.8*
Strømmen   -2.9
Sørumsand -9.1 0.9
Valler -4.3  
Vestby 12.1 8.4†
Ås 3.5 -3.5
NTG Bærum -32.0**  

Tabellen viser hvor mye skolene bidrar til forventet fullføring målt i avvik fra landsgjennomsnittet. Resultater uten stjerne eller kryss skiller seg ikke statistisk signifikant fra landssnittet. Tall med tre stjerner er signifikant forskjellig på 1 pst. nivå, to stjerner er signifikant på 5 pst. nivå og en stjerne er signifikant på 10 pst. nivå. Tall markert med en dolk er signifikant på 20 pst. nivå. Private skoler er ikke med i fylkessnittet.

Kommentarer til denne saken