Rådmann Siri G. Kielland har hatt sitt svare strev med å få budsjettet til å gå i hop. I sitt forslag til budsjett for neste år la rådmann inn en økt foreldrebetaling på SFO på 30 prosent.

Det ble for mye å svelge for politikerne.

Etter intens jobbing med budsjettet ble det til slutt lagt inn en økning på 10 prosent på SFO. I tillegg reduserte posisjonen antall timer på halvdagsplass fra 14 til 10 timer, samt reduserte søskenmoderasjonen fra 50 til 25 prosent.

Fra 1. januar er følgende betalingssatser gjeldende:

  • Oppholdstid 10 timer eller mer per uke: 2.811 kroner per måned.
  • Oppholdstid inntil 10 timer per uke: 2.248 kroner per måned.

– I dag har vi en svært rimelig SFO-ordning sammenlignet med våre nabokommuner, og vi velger å tilnærme oss dem, konstaterte gruppeleder Roy Merli i Høyre.

Elisabeth Løvtangen (KrF) forsvarte også økningen:

– Vi har Romerikes billigste SFO, og det vil fortsatt være svært gunstig å ha heltidsplass, sa gruppelederen.